unixdev.net


Switch to SpeakEasy.net DSL

The Modular Manual Browser

Home Page
Manual: (OpenBSD-3.6)
Page:
Section:
Apropos / Subsearch:
optional fieldGROFF_MMSE(7)                    GROFF_MMSE(7)


NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX
    groff -m@TMAC_M@se [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    m@TMAC_M@se ar en svensk variant av m@TMAC_M@. Alla texter
    ar oversatta. En A4 sida far text som ar 13 cm bred, 3.5
    cm indragning samt ar 28.5 cm hog. Det finns stod for
    brevuppstallning enligt svensk standard for vanster och
    hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett sven-
    skt forsattsblad. Se groff_mm(7) for ovriga detaljer.

BREV
    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld loptext med adressat i position T0
       (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hogerstalld loptext med adressat i position T4
       (passar fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetM-
       DAT).

    .LO BIL str_ng
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (Let-
       BIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i  form  av
       diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sid-
       numret inom parenteser.
Groff Version 1.15     9 April 2000             1

GROFF_MMSE(7)                    GROFF_MMSE(7)


    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av
    brevhuvudet.  Dar lagger man lampligen in postadress och
    annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.HaggATaxis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.@TMAC_M@se
    /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSA
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    m@TMAC_M@(7)Groff Version 1.15     9 April 2000             2