unixdev.net


Switch to SpeakEasy.net DSL

The Modular Manual Browser

Home Page
Manual: (FreeBSD-5.4-RELEASE)
Page:
Section:
Apropos / Subsearch:
optional field

GROFF_MMSE(7)     Miscellaneous Information Manual     GROFF_MMSE(7)NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro fr groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse r en svensk variant av mm. Alla texter r versatta. En A4 sida fr
    text som r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt r 28.5 cm hg. Det finns
    std fr brevuppstllning enligt svensk standard fr vnster och hger-
    justerad text.

    COVER kan anvnda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt frsttsblad.
    Se groff_mm(7) fr vriga detaljer.

BREV
    Tillgngliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vnsterstlld lptext med adressat i position T0 (vnsterstllt).

    .LT SVH
       Hgerstlld lptext med adressat i position T4 (passar fnsterku-
       vert).

    Fljande extra LO-variabler anvnds.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strng
       Anger bilaga, nummer eller strng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (rendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dr lgger man lmpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jrgen Hgg, Lund, Sweden <Jorgen.HaggATaxis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)Groff Version 1.19       11 October 2002         GROFF_MMSE(7)